Polityka prywatności

Like us & share!

– POLITYKA PRYWATNOŚCI –

w celu ochrony danych osobowych osób odwiedzających blog, na tym blogu obowiązuje Polityka prywatności, w związku z czym wykorzystywane są certyfikowane i wystandaryzowane technologie.

Ochrona prywatności danych osobowych

Autor na swoim blogu zbiera tylko niezbędne, podstawowe informacje o użytkownikach i dane potrzebne do komunikacji z użytkownikami, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji. Dane otrzymane w wyniku komunikacji z użytkownikami będą wykorzystywane i przetwarzane przez Autora wyłącznie w dozwolonych prawem celach.

Autor zobowiązuje się do uszanowania prywatności użytkowników oraz osób odwiedzających blog oraz zbierania danych użytkowników wyłącznie za ich zgodą.

Blog może zawierać dokumenty, dane, informacje, reklamy, a także linki do stron internetowych osób trzecich, nad którymi Autor nie ma kontroli, w związku z czym Autor całkowicie zrzeka się odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich.

Przepisy ogólne

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści należących do niego stron internetowych w dowolny sposób, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny oraz oświadcza, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe konsekwencje, mogące wyniknąć z takich zmian.

Użytkownicy bloga ponoszą odpowiedzialność za korzystanie z jego zawartości, Autor zaś nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody wynikające z dostępu, użytkowania lub niemożności korzystania z bloga.

Publikacje i zmiany w Polityce prywatności

Autor zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.

Data: 12.02.2017 r.